Missie H2

Samen maken we Nederland Waterstofland

Volgens het VN-Klimaatakkoord van Parijs moeten in 2050 C02-neutraal zijn. Dat vraagt om grootschalige en duurzame energiedragers zoals waterstof. Als land van wind en water, heeft Nederland goud in handen, om hét Europese waterstofland te worden. Maar alleen als we nù samen koers kiezen en onze schouders eronder zetten, ervaren we straks de spetterende energie van waterstof. Daarom bundelen Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell, Stedin, Toyota, de krachten onder de noemer Missie H2, waarmee we een brede waterstofbeweging starten. Missie H2 werd bovendien partner van Team NL, om op weg naar de Olympische Spelen van Tokyo 2021 de kracht van Nederland Waterstofland te promoten.

Services

Strategy
Creation
Technology
Events
Design
Activation

Credits

TDE
Mønaerk
Bram Berkien
Make sports count

33%

Meer interesse in waterstof onder mensen die in aanraking zijn gekomen met de campagne.

14%

Meer heeft de interesse om waterstof te bespreken in de omgeving.

18%

Meer besef en vertrouwen in waterstof als duurzame oplossing om de klimaatdoelen te behalen.

Interested in seeing more of our work?

See what else we have created